Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

17:47
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viafrytkatosia frytkatosia
17:47
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
17:47
Czas dorosnąć, chłopczyku. To, że ci się życie pierdoli, nie jest żadnym usprawiedliwieniem.
— Zaczytane
Reposted fromEtnigos Etnigos viafrytkatosia frytkatosia
17:47
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viafrytkatosia frytkatosia
17:46
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahope24 hope24
17:46
Reposted fromshakeme shakeme viahope24 hope24
17:46
8164 fb6d
Reposted fromsoftboi softboi viaegzystencja egzystencja
17:46
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
17:44
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— R. Przemyk
Reposted fromcountingme countingme vialaparisienne laparisienne
17:44
8298 a101 500
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi vialaparisienne laparisienne
17:43
5785 8675 500
Reposted fromsoftboi softboi viafrytkatosia frytkatosia
17:41
9255 755b
Reposted fromRowena Rowena viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
17:41
2399 30df 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
17:40
2091 442b 500
Reposted fromolbaria olbaria viapsychedelix psychedelix
17:40
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— A. Sapkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
17:39
Z biegiem czasu nauczyłam się być bardziej oszczędna w słowach. Za to częściej mówię: kocham, dziękuję, przepraszam, proszę i sp*erdalaj.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
17:38
Przecież ja się przywiązuje nawet do obrzydliwie miłych lub niemiłych Pań ze spożywczego, więc jak miałam się nie przywiązać do człowieka, który obejmował mnie podczas snu?
— Amelia Dobrzańska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
17:38
Na mnie już nie licz, bo kiedy ja liczyłam na ciebie, to okazało się, że potrafisz policzyć do jednego. Na mnie już nie licz. Nie umiem liczyć do zera.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
17:38
Nadam sobie prawo do palenia papierosów i używania wulgaryzmów, pewności siebie ponad normę. Będę się chwalić swoimi majtkami i zdzierać obcasy na nierównych chodnikach. Jeśli najdzie mnie ochota, ot, tak upiję się do cna. Nie pogardzę też głośnymi napadami histerii i piciem wina w piaskownicy o piątej piętnaście nad ranem.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
17:38
Miłość, przyjaźń, lojalność, tęsknota - każde z uczuć wymagało niesamowitej odwagi, której niejednemu człowiekowi po prostu brakowało. Bo obdarzenie kogokolwiek uczuciem wiązało się z zaufaniem. Zaufanie zaś było jak opuszczenie gardy i wystawienie się na cios - tak, że w każdej chwili potencjalnie bliska osoba mogłaby wbić nóż prosto w serce.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl